naby

Wetenskap

Cannabis wetenskap

Die wetenskap rondom cannabis bring fisio-chemiese en eksperimentele wetenskappe (natuur en materie, biologie en veral medisyne) bymekaar. Maar ook die menswetenskappe, wat die mens betref, sy geskiedenis, sy gedrag, taal, sosiaal, sielkundig, polities.

Die verkryging van kennis wat as wetenskaplik erken word, gaan deur 'n reeks fases. Die versamelde data maak voorsiening vir 'n teoretisering; die teoretisering maak dit moontlik om voorspellings te maak wat dan deur eksperimentering en waarneming geverifieer moet word.

'N Teorie word verwerp wanneer hierdie voorspellings nie by die eksperiment pas nie. Die navorser wat hierdie verifikasies gedoen het moet, om sodoende wetenskaplike kennis te vorder, hierdie werk aan ander wetenskaplikes bekend maak. Dit sal sy werk tydens 'n evalueringsprosedure valideer of nie.